Birthday Bewilderment

16 Oct


There are 15 members of my husband’s immediate family, which means that I’ve had many opportunities to observe and participate in birthday celebrations. As you might imagine, there are a variety of ways to celebrate one’s birthday in Denmark but there are some key items which must be included: the Danish flag (in abundance), food (including at least one cake) and song (of course).

One thing I really noticed when I first moved to Denmark was the ubiquitous Dannebrog (the Danish flag) which can be seen in particular abundance on the occasion of a birthday. It is very important for Danes to let neighbours and passers-by know of a family birthday by adorning all windows, doorways, hedges, trees, front garden – basically anything that can be seen from the street – with flags. The flag theme is then continued and developed inside, that is to say all birthday paraphernalia can be purchased with patriotic printing. Here is a small selection:

Unlike the UK birthday song, which is simple of text and short in length, the Danish birthday song has approximately 27 indecipherable verses (this varies depending on the age of the birthday celebrant and the day of the week) and a tune that while jaunty enough, could be a distant relative of the pibroch.

Having been through a good few renditions of the birthday song I have isolated 2 key moments which serve to establish one’s paticipation throughout, thereby allowing one to escape scrutiny in the more complex areas of the song.

The Beginning

“Today is unpronouncablename’s birthday, wah, wah, wah!” (‘Wah’ is how they say ‘hoorah’ in Danish.)  Following this I recommend coming out with some random vowel sounds whilst smiling and nodding periodically at the other guests.

The Refrain

 I picked this up quite quickly as it mentions chocolate and cake, and is fortunately repeated at the end of every verse allowing one the opportunity to have learned it by the end of the song.

However, I do feel it is worth mentioning to the unwitting foreigner to be on the alert for the secret birthday song which the wily Danes slip in from time to time. This one is even more complicated to learn and includes mention of lots of randomly chosen musical instruments. I have yet to figure this one out.

Among the various types of celebration is the boller party. Boller are homemade buns served with cheese, jam and a variety of cold meats, washed down with hot chocolate and whipped cream. This type of party is rather problematic for me as I require 3 square meals a day and the boller party is typically held at 11am, 2pm or 4pm. Inevitably this interferes quite considerably with my required hunger levels for lunch and dinner, and doing without either leaves me feeling unsatisfied and a bit confused for the rest of the day.

Also present at a Danish birthday party must be a cake. Quite often this comes in the form of a lagkage (layer cake) but if you’re very lucky the cake will be a brunsviger. The brunsviger, in my opinion, is the king of Danish cakes (although technically it’s not really what I would call a cake) and as it originates from the island of Fyn, where we live, I feel rather proud of it.

The brunsviger consists of a doughy base covered in a mixture of brown sugar and butter which is then baked in the oven. Once the brunsviger has cooled, a selection of sweeties, icing, Danish flags and candles can be added to the already ricidulously sticky and sweet topping. A word of warning, though – the joyous party atmosphere can turn a little aggressive as guests try to grab the gooiest slice for themselves, but the good vibes quickly return when everyone is happily munching on a slice.

The real beauty of brunsviger, though, is that it’s not restricted to the birthday experience. From leaving dos and children’s parties, to breakfast and coffee breaks, even the flimsiest of excuses is enough to justify brunsviger, and therein lies it’s true glory.

Fødselsdags forvirring

Der er 15 af min mands nærmeste familiemedlemmer, hvilket betyder, at jeg har haft mange muligheder for at observere og deltage i fødselsdagsfester. Som du måske kan forestille dig, er der en mangfoldighed af måder at fejre ens fødselsdag på i Danmark, men der er nogle centrale ting, der må inkluderes: Dannebrog (i overflod), mad (mindst én kage) og sang (selvfølgelig).

En ting lagde jeg virkelig mærke til, da jeg først flyttede til Danmark. Det var det allestedsnærværende Dannebrog, der kan ses i overflod på fødselsdage. Det er rigtig vigtigt for danskere, at nabolaget og folk, der kommer forbi, ved, at de fejrer en fødselsdag. Alle vinduer, døre, hække, træer, haven foran  – grundlæggende alt der kan ses fra gaden – bliver pyntet med flag. Det flagtema er fortsat og udviklet indenfor; dvs. alle fødselsdags-bummelum kan købes med det nationale symbol på. Her er et lille udvalg:

I modsætning til den britiske fødselsdagssang, som er enkel i tekst og kort i længde, har den danske fødselsdagssang cirka 27 uoverskuelige vers (det kommer an på alder af fødselaren og ugedag) og en melodi, der, selv om den er kæk nok, kunne være en fjern slægtning af den skotske pibroch (en langsom floromvundet melodi, spillet på sækkepiber).

Da jeg har været igennem fødselsdagssangen i mange udgaver, har jeg isoleret to vigtige dele, der får én til at se ud, som om man er aktiv deltager i hele sangen. Det betyder, at man undgår at blive gransket nøje i de mere komplicerede dele af sangen.

Begyndelsen

“I dag er det uudtalelignavns fødselsdag, wah, wah, wah!” (‛Wah‛ er den made, de udtaler ‛hurra‛ på dansk.) Efter det anbefaler jeg, at man synger nogle vokallyde, idet man smiler og nikker til de andre gæster.

Refrænet

Jeg lærte det rigtig hurtigt, fordi det nævner chokolade og kage. Heldigvis er det også gentaget i slutningen af versene.

Imidlertid føler jeg, at det er værd at bemærke for den uvidende udlænding at være opmærksom på den hemmelige fødselsdagssang, som de snedige danskere putter i fra tid til anden. Den er endnu mere kompliceret at lære og inkluderer mange forskellige musikinstrumenter. Jeg er stadig ved at regne den ud.

Blandt de forskellige slags fejring er den fest, hvor man spiser boller. Den slags fest er lidt problematisk for mig, fordi jeg kræver tre måltider om dagen. Typisk kan festen være kl. 11, kl. 14 eller kl. 16. Uundgåeligt griber den betydeligt ind i mine sultniveauer til frokost og aftensmad, og at undvære selv én af dem betyder, at jeg er utilfreds og lidt forvirret resten af dagen.

Der skal også være en kage til en dansk fødselsdagsfest. Ganske tit er der en lagkage, men hvis man er heldig, er kagen en brunsviger. Jeg mener, at burnsvigeren er kongen af kager, selv om det teknisk ikke er en kage. Den kommer fra øen Fyn, hvor vi bor, og jeg er rigtig stolt af den.

Brunsvigeren består af en dejagtig bund, der er dækket af en blandning af farin og smør og bages i ovnen. Efter at brunsvigeren er kølet af, tilsættes et udvalg af slik, glasur, danske flag og stearinlys. Men pas på! Den glade, festlige stemning kan blive lidt aggressiv, idet gæsterne prøver at gribe det meste klistrede stykke til sig selv. Heldigvis kommer den gode stemning hurtigt tilbage, lige så snart de alle sammen gumler på deres eget stykke.

Det fine ved netop brunsviger er faktisk, at den ikke er begrænset til fødselsdage. Fra afskedsfester og børnefester til morgenmad med rundstykker og kaffepauser, selv den spinkleste undskyldning er nok til at begrunde en brunsviger. Deri ligger dens storhed.

Advertisements

3 Responses to “Birthday Bewilderment”

 1. Jean November 24, 2012 at 1:12 pm #

  Interesting about that dessert/b-cake presentation. So that’s the norm? Or maybe it has evolved as something pop culture dessert for b-day.

  My partner is German-Canadian and from a family of bakers. For certain, she celebrated her cildren’s nad older birthdayswith a multi-layered torte that she made!

  Like

 2. Katie Punter October 16, 2012 at 2:11 pm #

  This post made me laugh loudly and for an extended period of time, in a cafe in Birmingham. The natives appeared confused.

  Like

  • Beesas October 16, 2012 at 3:03 pm #

   Ha ha! Glad to be of service 😉

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: