Dragon Ships and Sailing Trips

5 Aug

I love the film Jaws. I’m a great fan of Ellen Brody’s fabulously dreadful clothes, and I admit to flare-ups of my otherwise steadfastly repressed penchant for 1970s clothing occurring as a direct result of watching the film. Other things I admire about Jaws include Chief Brody’s Aviators, the famous dolly zoom shot, and above all I love the quotes. However, all of this was far from my mind when I decided that it would be a fun summer activity for my stepson and I to take a little boat trip down Kerteminde Fjord.

Ladby view

At this point, I should probably mention that like Chief Brody I’m not a great fan of being on the water. My aversion for all things nautical is the result of a sailing incident that happened during my early teenage years, which I can laugh about now but has left its mark even so. Nevertheless, I reasoned with myself that Kerteminde Fjord is not exactly the high seas, and that a boat trip for tourists was likely to be quite safe and a good deal less adrenaline-fuelled than both Jaws and my earlier experience in a sailing boat.

Imagine my surprise, then, when I clapped eyes on our vessel for the day – the trusty Kristine

Kristine“You’re gonna need a bigger boat.”

Before I knew it, I was quoting Chief Brody, but not wishing to set a bad example for my stepson I put on a brave face and accepted the skipper’s reassurances that Kristine was not only perfectly safe for quiet jaunts around Kerteminde Fjord but also robust enough to survive encounters with the Atlantic ocean. As it turned out, he was right, and our approximately half hour journey to Ladby on the other side of the fjord was peaceful and actually rather enjoyable.

20503058_260632014435212_2036552790_o(Photo by J. Andersen)

View Johan in front

Included in the price of the boat trip was admission to the Ladby Viking Museum, our destination further along the fjord. The museum is located at a burial site where a Viking king was buried in his ship along with his horses and dogs, sacrificed for the occasion. Although the grave was subsequently plundered and the Viking’s remains removed, the ship and animal skeletons are preserved today in an eerie, dimly lit underground chamber.

20502656_260631501101930_726598136_o

Inside the museum, the king’s story is told in lurid detail – the Danes do love a bit of bloodshed! The life-sized model recreation of the ship’s contents was just a little too graphic for my delicate disposition, though.

20503043_260631597768587_1628939756_o20517678_260631594435254_934092616_o

Outside the museum is a replica ship built exactly to scale from the dimensions of the original in the grave, and during the summer months the Ladby Dragon, as the ship is known, is put to sea and moored beside the museum in Kerteminde Fjord. The Ladby Dragon is a majestic looking vessel and a good bit larger than Kristine, but I still wouldn’t fancy journeying across the open sea in it – crazy Vikings!

Ladbydrag and Kristine

One of the newest additions to the museum is a recently completed tapestry depicting the story of the dead Viking’s final journey and is similar in idea to the Bayeux tapestry. It’s some of the most gory needlework I’ve ever seen, but it is nevertheless an exquisite piece of work.

20495850_260631767768570_315236075_o

Once we had spent enough time at the museum, we climbed back aboard Kristine for our return journey to Munkebo Harbour. This trip was also an uneventful affair, I am happy to say, and unlike Chief Brody we were pursued by nothing more sinister than a slightly ominous looking rain cloud. Also unlike Chief Brody, our boat made it back to dry land in one piece, and while that may not be as exciting as the final scene of Jaws, for me it was a more than satisfactory conclusion to a most enjoyable day.

End view

 

Dragens rige

Jeg er vild med filmen Dødens Gab. Jeg er stor fan af Ellen Brodys fantastisk-forfærdelige tøj, og jeg indrømmer, at efter jeg har set filmen, opstår der lignende tøj-forbrydelser i min egen garderobe. Andre ting, jeg beundrer ved filmen, er bl.a. Chief Brodys Aviators, den berømte ‘dolly zoom’-scene, men først og fremmest er det citaterne, jeg holder af. Imidlertid var alt det langt fra mit sind, da jeg tog beslutningen om, at det ville være en sjov sommeraktivitet for min stedsøn og mig at tage på en lille sejltur på Kerteminde Fjord.

På dette tidspunkt skulle jeg nok nævne, at lige som Chief Brody er jeg utilpas ved at være på vandet. Min afsky for alle nautiske ting er opstået efter en sejlads-relateret episode, der skete, da jeg var teenager. Jeg kan grine over det nu, men det har alligevel sat sit præg. Imidlertid blev jeg enig med mig selv om, at Kerteminde Fjord ikke ligefrem er det åbne hav, og en bådtur til turister var sandsynligvis sikker nok og en del mindre adrenalindrevet end både Dødens Gab og min tidligere oplevelse i en sejlbåd.

Bare forestil dig min overraskelse, da jeg fik øje på dagens fartøj – den trofaste KristineKristine“You’re gonna need a bigger boat.”

Før jeg vidste det, smuttede Chief Brodys ord ud af min mund, men for ikke at være et dårligt eksempel for min stedsøn lod jeg som om, jeg var upåvirket og lod kaptajnen berolige mig med, at Kristine var helt sikker til at farte rundt i Kerteminde Fjord og oven i købet robust nok til at overleve mødet med Atlanterhavet. Det viste sig, at han havde ret, og vores omkring en halv times tur til Ladby på den anden side af fjorden gik stille og roligt og var faktisk ganske behagelig.

View

Bådturens pris var inklusiv adgang til Vikingemuseet Ladby, vores rejsemål længere ude fjorden. Museet ligger ved et begravelsessted, hvor en vikingkonge var begravet i sit skib sammen med sine heste og hunde, der var ofret til begivenheden. Selv om graven efterfølgende blev plyndret og vikingens rester fjernet, er skibet og dyreskeletter i dag bevaret i et uhyggeligt, svagt oplyst underjordisk kammer.

20517540_260631591101921_1113347069_o

Inde på museet er kongens historie fortalt i makabre detaljer – danskerne elsker det, når der er blodsudgydselser! Modellen i naturlig størrelse, der genskaber skibets indhold, var dog lidt for grafisk for min sarte natur.

Ladbydragen

Uden for museet er der et kopiskib, som var bygget nøjagtigt i skala efter dimensionerne af det oprindelige skib i graven. I løbet af sommermånederne bliver Ladbydragen, som skibet hedder, sat i søen og er fortøjet i Kerteminde Fjord, tæt på museet. Ladbydragen ser majestætisk ud og er en del større end Kristine, men på trods af det vil jeg alligevel ikke gerne krydse det åbne hav i det – skøre vikinger!

20502858_260631867768560_1838161037_o

En af museets nyeste genstande er et fornylig afsluttet tapet, der fortæller historien om vikingens sidste rejse, og det er lavet i en stil, som ligner Bayeux-tapetet. Det er noget af det mest bloddryppende håndarbejde, jeg nogensinde har set, men det er alligevel et udsøgt stykke arbejde.

Efter at vi havde tilbragt lidt tid på museet, steg vi om bord på Kristine igen til vores returrejse til Munkebo Havn. Denne rejse var også begivenhedsløs, er jeg glad for at sige, og i modsætning til Chief Brody blev vi ikke forfulgt af noget mere truende end en lidt ildevarslende regnsky. Også i modsætning til Chief Brody kom vi uskadt tilbage til land, og mens det måske ikke er så spændende som den sidste scene af Dødens Gab, var det for mig en mere end tilfredsstillende konklusion på en god og hyggelig dag.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: