Tag Archives: culture

Behind the Scenes

17 Feb

Living in Denmark is great, but I’m not going to lie to you – it’s flipping expensive! Being a student means living on a pretty limited budget, so an extravagant social life with matching wardrobe is on standby until my academic endeavours pay off in the form of a highly paid and very glamorous job.

To add to my financial woes, I started 2017 with a succession of unexpected and rather hefty bills. Added to the usual expense of Christmas, it means that for the foreseeable future I have put my bank card on lockdown, and I’m definitely NOT allowed to buy any more shoes…

Screen Shot 2017-02-17 at 16.39.16.pngHowever, I am a creative person who enjoys a challenge, so I’m viewing my current financial situation as an opportunity to have a bit of a lifestyle clearout and potentially enter a new dimension of minimalist zen. Well, that’s the plan anyway.

Zen.jpg

So far, it’s been going pretty well. A lot of my hobbies are already free, and of course my studies keep me pretty busy. Nevertheless, from time to time I do need some kind of cultural stimulation and a little sparkle, which only a trip to the city can bring.

Brandts tree.jpgBrandts by night (sorry, wrong lens!)

Luckily for me, there is plenty going on in Odense, and, even better, some things are free of charge. Obviously, there are also a lot of exciting things to do that cost a fortune, but if you venture off the beaten track, it’s actually quite easy to satisfy any cultural cravings you might have.

Kunstbygningen Filosoffen.jpgArt Gallery Filosoffen

Last week, I took some time to visit a free exhibition at the Art Gallery Filosoffen. I suspect that the exhibition’s subject matter may be a little too much ‘making the private public’ for sensitive souls (for Sex and the City fans, think Charlotte in Season 1, Episode 5), but the Danes seem to be quite laid back about these things. There were even quite a few pensioner types in when I was there, and they didn’t appear to be in the least bit fazed, even if they had inadvertently wandered in from the knitting exhibition next door.

Brandts.jpgBrandts

The highlight of the week for me, though, was a behind the scenes guided tour of Brandts museum. Brandts is housed in a converted cloth factory building. The Brandts area has always been my favourite place in Odense, and although I am a regular visitor to the museum, I simply couldn’t resist the chance to see what lies behind all those ‘staff only’ doors.

As it turned out, a reporter and a photographer from the local newspaper were also on the tour, and as something of a grand finale to my week I ended up making it into the Saturday edition of Fyens Stiftstidende. I’m taking it as a sign; although the path I’m on right now might not exactly be the one I chose, it is already starting to open some very interesting doors.

FS.jpgNot trying to draw attention to myself or anything…

 

Bag kulisserne

Danmark er et fantastisk land at bo i, men jeg lyver ikke over for jer – det er møghamrende dyrt! Fordi jeg er studerende, skal jeg forholde mig til et stramt budget, og et ekstravagant socialt liv med den tilhørende garderobe er på pause, indtil mine akademiske bestræbelser betaler sig i form af et højtlønnet og glamourøst job.

Tilsat mine finansielle vanskeligheder startede jeg i 2017 med en række uventede og heftige regninger. Oven på de sædvanlige udgifter fra jul betyder det, at jeg i den nærmeste fremtid har sat mit dankort på lockdown. Og jeg må absolut IKKE købe flere sko…

Imidlertid er jeg et kreativt menneske, som nyder en udfordring, så jeg ser på min nuværende finansielle situation som muligheden for at rydde lidt op i min livsstil og skabe en ny dimension af minimalistisk zen. Det er altså planen.

Odense Å.jpg

Indtil videre går det ganske godt. De fleste af mine hobbyer er i forvejen gratis, og selvfølgelig holder mine studier mig travlt beskæftiget. Alligevel får jeg fra tid til anden brug for en eller anden form for kulturel stimulering og lidt glimmer, hvilket kun en rejse til byen kan bevirke.

Heldigvis for mig sker der meget i Odense, og – endnu bedre – er der nogle ting, der er gratis. Der er ganske vist mange spændende ting at lave, der koster en formue, men hvis man går lidt væk fra alfarvej, er det faktisk ret nemt at få tilfredsstillet sin kulturelle trang.

KF.jpg

Sidste uge tilbragte jeg lidt tid på en gratis udstilling i Kunstbygningen Filosoffen. Jeg tror, at udstillingens emne måske er lidt for vovet for sarte sjæle (for jer, der ser Sex and the City, tænk på Charlotte i Sæson 1, Afsnit 5), men danskerne ser ud til at være ret afslappede ved disse ting. Der var endda nogle pensionist-agtige mennesker til udstillingen, mens jeg var der, og de så ikke ud til at være fornærmede – selv hvis de ved et uheld havde kom ind fra strikke-udstillingen ved siden af.

Ugens højdepunkt var dog for mig en rundvisning bag kulisserne på Brandts museet. Brandts har til huse i en ombygget klædefabrik. Museet og området deromkring har altid været mit absolutte yndlingssted i Odense, og selv om jeg kommer på faste besøg på Brandts, kunne jeg ikke stå for muligheden for at se, hvad der ligger bag ved alle de ‘kun personale’-døre.

Det viste sig, at der også var en journalist og en fotograf fra den lokale avis med på rundvisningen, og lige som en slags grand finale på min uge endte jeg med at komme i lørdagens udgave af Fyens Stiftstidende. Jeg tager det som et tegn på, at selv om vejen, jeg er på lige nu, måske ikke er lige den, jeg havde valgt, begynder der allerede nu at åbne sig nogle meget interessante døre.

 

To be or not to be me…

16 Feb

I must be getting old. The other morning my husband and I drove past a young woman, out for a bracing walk in the snow-covered landscape in a temperature of -3º. My instant comment was,”She must be freezing!” You see, the young lady in question was hatless. Leaving the house without a hat has become as unthinkable to me as, when I lived in Glasgow, leaving the house without an umbrella.

HatsMy present hat collection

This change of outlook has occurred surreptitiously and I must admit to being a bit shocked. I’m now a bit scared that I’m becoming Danish-ized without being aware of it. Deprived of my brother’s ruthless mickey-taking (which was previously themed around my alleged development of a Glaswegian accent) on regular visits to the familial home, how am I to tell if I’m now adopting random Danish-isms? Will I start referring to children as skat, friends as søde and dispensing with first names entirely?

On a recent night out with my British buddies, we encountered a very drunk Danish man who joined our group. He proceeded to converse with us in English, which was highly impressive given the level of his intoxication. He was very surprised, however, when at one point we said something to him in Danish and furthermore informed him that we were quite capable of speaking Danish but were actually choosing not to.

WhiskyUndeniable Scottish heritage

I seem to be at a point in my Danish residency where I’m having to make a lot of choices with regard to my lifestyle and identity. Being a foreigner forces you think about who you really are and what is important to you. What is it that makes me who I am? What will I take with me from my Scottish roots and how much will I adapt to life in Denmark?

Tetley

Proper tea – courtesy of Sally, my Fairy Godmother

It’s a bit of a balancing act and sometimes I need a safety net. But for now, I’m taking comfort in the fact that since spring and winter are currently co-existing in Denmark to a fairly harmonious degree, so can I.

Sparkly yellow flowers

 At være eller ikke at være mig…

Det må være fordi, jeg er ved at blive gammel. Forleden morgen kørte min mand og jeg forbi en ung dame, der var ude på en gåtur igennem det sne dækkede landskab på minus 3 grader. Med det samme sagde jeg: “Hun fryser sikkert!” Ser du, den unge dame var uden hue. Det at gå uden for huset uden hue er for mig blevet lige så utænkeligt, som da jeg boede i Glasgow, at gå uden for huset uden paraply.

Dette syn på tingene er sket uden, at jeg lagde mærke til det, og det kom helt bag på mig. Jeg er nu lidt bange for, at jeg bliver dansk-mæssig uden min opmærksomhed. Uden hjælp fra min bror, der ubarmhjertigt lavede grin med mig (fordi han mente, at jeg havde tillagt mig en Glasgow-accent), da jeg var på besøg hos mine forældre, hvordan kommer jeg til at vide, om jeg tager tilfældige dansk-ismer op? Begynder jeg at kalde børn for ‛skat‛ og veninder for ‛søde‛ og lade være med at bruge fornavne overhovedet?

For nylig var jeg ude en aften med mine britiske venner, da vi mødte en fuld Dansk mand, der kom hen til vores gruppe. Han snakkede med os på engelsk, som var meget imponerende i betragtning af, hvor meget han havde fået at drikke! Han var alligevel overrasket, da vi på et eller andet tidspunkt sagde noget til ham på dansk, og oven i købet fik han at vide, at det var vi dygtige til, men valgte bare ikke at gøre det.

Det ser ud til, at jeg er på et tidspunkt af mit ophold i Danmark, hvor jeg er nødt til at foretage nogle valg, der handler om min livsstil og identitet. Det at være udlænding tvinger en til at tænke over, hvem man virkelig er, og hvad man synes er vigtigt. Hvad er det, der gør mig til den, jeg er? Hvad tager jeg med fra mine skotske rødder, og hvor meget skal jeg tilpasse mig til livet i Danmark?

Det bliver noget af en balanceakt, og nogle gange har jeg brug for et sikkerhedsnet. Men foreløbig finder jeg trøst i dette faktum: Da foråret og vinteren for øjeblikket eksisterer nogenlunde harmonisk sammen, kan jeg også gøre det.

Yellow flowers

%d bloggers like this: