Tag Archives: danishdesign

New Look

9 Feb

The other day, I walked into a new class, ready to start my sixth and final semseter as a Bachelor student of English Studies at the University of Southern Denmark. As I entered the classroom, one of the students who had already arrived asked if I were the professor. Now, to my mind this could mean two things: vanity would have me believe that it’s because I look very intelligent and professorly, but in reality I think it’s because I have a good twenty years on most of my fellow students.

My age is not something I normally give much thought to. Granted, being a student on the wrong side of forty is perhaps not a run-of-the-mill occurrence, but the Danes have a pretty open attitude when it comes to midlife career changes (thanks, guys!). So, generally I go about feeling OK about myself: nothing has travelled too far south just yet, and my accumulated years don’t seem to have put off my fellow students from including me in their conversations.

Reconstruction.jpg(Reconstruction of how the classroom looked before new glasses)

However, I have recently been having problems seeing the blackboard – or smartboard, or whatever these modern contraptions are called. Aha! Time for glasses, you might say. Well, I actually do have a pair of glasses already, but I have been a wee bit remiss about staying on top of regular sight tests of late… OK, I confess: it’s been a good few years since I last had a checkup. So, a couple of weeks ago, off I trotted to the optician.

Shop.jpg

I would describe my optician’s as being something resembling the product of an imaginary collaboration between Marks & Spencer and Carlsberg: Not just any optician…probably the best optician in the world. I mean, just look at it!

Ray Ban Room.jpg

I’m a sucker for style, and this place has me smitten. The outside of the shop boasts that Danish aesthetic where traditional seamlessly melts into modern. Once you get inside, the interior is a labyrinth of archways and secret rooms, all white and minimalist. They even have a Ray Ban room, for Pete’s sake! An entire room dedicated to Ray Ban – imagine! To me, it is a place of wonder, and I like to go there sometimes just to look at the Aviators.

Archways.jpg

Anyway, the helpful and professional staff very quickly managed to refocus my attention, and I was able to find just the right pair of glasses to accompany my new prescription (with no tutting about the length of time that had elapsed since my last one). The assistant also told me that my new frames make me look very intelligent. This opinion was further backed up when I got home, when my stepson said: “They make you look intelligent, like an architect.”

Glasses.jpg

Having pondered these observations for a bit, I must admit to feeling a little put out: do I need to be wearing glasses in order to look intelligent? And do you need to be an architect before you’re considered intelligent? But since I have reached that stage in life where I no longer have any choice about wearing glasses on a regular basis, I have decided that I’ll take looking intelligent over old, architect or not!

Nyt Udseende

Forleden dag gik jeg ind i et nyt undervisningslokale, klar til at starte på mit sjette og sidste semester som bachelorstuderende på engelskstudier på Syddansk Universitet. Da jeg trådte ind i lokalet, blev jeg spurgt af en af mine medstuderende, om jeg var professoren. Nå! Efter min mening er der to muligheder for, hvad det kunne betyde: Hvis jeg var forfængelig, ville jeg sige, at det er fordi, jeg ser meget klog og professor-agtig ud, men i virkeligheden tror jeg, det er fordi, jeg er knap 20 år ældre end mine medstuderende.

Min alder plejer ikke at være noget, jeg tænker meget over. Det skal indrømmes, at dét at være studerende på den forkerte side af 40 ikke lige er helt almindeligt, men danskerne er temmelig frisindede, når det kommer til, at man skifter karriere i en moden alder (tak, gutter!). Så i det hele taget går jeg rundt og har det ganske OK med mig selv. Der er ikke nogen kropsdele, der har rejst for langt sydpå, og mine akkumulerede år til trods har ikke skræmt mine medstuderende fra at tale med mig.

Dog for nylig har jeg haft lidt svært ved at se tavlen – eller smartboard, eller hvad det nu hedder. Aha! Tid til nye briller, siger du måske. Ja, men jeg har faktisk et par briller i forvejen. Det er bare det, at jeg har været lidt forsømmelig med at være på forkant med regelmæssige synsprøver på det sidste… OK, jeg tilstår: Det har været nogle år siden, jeg sidst fik øjnene tjekket. Så for et par uger siden tog jeg endelig til optikeren.

Jeg vil beskrive min optikers butik som noget, der ligner et resultat, man kunne forestille sig fra et samarbejde mellem Marks and Spencer og Carlsberg: not just any optician…probably the best optician in the world. Jamen, bare kig på det!

Counter.jpg

Jeg kan ikke stå for stilen, og det her sted har betaget mig. På forsiden af butikken smelter det traditionelle sammen med det moderne på den danske måde, jeg er vild med. Indenfor er det en labyrint med buegange og hemmelige rum – hvide og minimalistiske. De har endda et Ray Ban rum – forestil dig det! For mig er det et vidunderligt sted, og jeg kan godt lide at tage derind fra tid til anden bare for at se på Aviatorerne.

Nå, men de meget behjælpelige og professionelle medarbejdere formåede ganske hurtigt at få mig tilbage på sporet, og jeg fandt lige nøjagtig det rigtige par briller (uden at de skældte mig ud over, hvor lang tid det havde varet siden sidst). Assistenten syntes også, at mine nye briller fik mig til at se meget klog ud. Denne betragtning blev støttet af min papsøn, da jeg kom hjem. Han sagde: “De får dig til at se klog ud – som en arkitekt.”

Efter at jeg havde funderet over disse betragtninger i et stykke tid, må jeg indrømme, at jeg følte mig lidt fornærmet: Skal jeg have briller på, før jeg ser klog ud? Skal man være arkitekt for at blive betragtet som intelligent? Men fordi jeg nu har nået det tidspunkt i mit liv, da jeg ikke længere selv kan vælge at tage briller på regelmæssigt, har jeg truffet beslutningen om, at det er bedre at se klog ud end gammel – hvad enten man er arkitekt eller ej!

Advertisements
%d bloggers like this: