Tag Archives: holiday

Easter Time

26 Apr

Blossom1.jpgAh, the Easter holidays! How I longed for them! While most people make plans for all the things they’ll get done around the house and in the garden during their time off, my plan was simple: do nothing! Having now come out at the other end, I can safely say mission accomplished, pretty much.

During the holiday week, my neighbours could be seen industriously loading and unloading trailers with assorted garden-related items, passing my window on countless trips to and from the tip and, judging by the trailer contents, other gardening themed errands. I, on the other hand, observed all of this activity with my bottom planted firmly on the couch.

Here in Denmark, the holidays began with crisp blue skies, and the appearance of the sun brought with it the hope of relaxing time spent outdoors. The good weather only strengthened my vision of empty days stretching before me like a decadent mirage, but it didn’t take long before we were back to grey skies and torrential rain. My daffies were completely ruined.Daffies.jpgMy daffies at the beginning of the Easter holiday

The message was clear: get inside and stay there! Far be it from me to ignore signs from the cosmos, so I settled down and watched the entire first season of Arvingerne (The Legacy) and also mangaged to catch up on some geeky reading when noone was looking.

Although it was nice to sit and do nothing for a while, it wasn’t long before I started feeling antsy. To counteract this, I made some half-hearted attempts at keeping up my yoga practice (my midlife crisis is nothing if not a cliché), but fortunately Viggo was on hand to perform an intervention when activity levels looked to be spiking.Viggo yoga.jpgTowards the end of the holiday, I had a visit from my extremely motivated friend T, who insisted that after a walk in the pouring rain we do some yoga. Her bossiness is such that she even managed to inspire my stepson (who has never done yoga) to join us. He did well to follow the moves, particularly since he was using most of his concentration on trying not to break wind at an inopportune moment.

In honour of T’s visit, I felt inspired to bake a cake. I’m really not much of a baker, but I had been intrigued by images of the magic 3 layer custard cake that are all over Pinterest at the moment. Sadly, however, once again social media and reality were proven to be worlds apart. Never mind, a wee dash of icing sugar on top and cutting the cake into dainty slices improved its aesthetic qualities sufficiently for it to be deemed fit for consumption.Baking fail 1.jpgCake – pre-cosmetic surgery

The holiday was rounded off with our traditional family lunch at my in-laws’. I’m constantly in awe of my mother-in-law’s ability to effortlessly serve up a veritable banquet for 15 on a beautifully dressed table.Feast 2.jpgA week is not a long time, and the holiday passed in a flash. I’ve now been back at uni for more than a week, and Easter already feels like a long time ago. But the rest did me good, and I’m now raring to go, ready for the final stretch of my BA and whatever else the future may bring.Sunset1.jpg

Påsketid

Ah, påskeferie! Hvor jeg længtes efter den! Mens de fleste planlægger alle de ting, der skal ordnes i hus og have, var min plan ganske enkel: at lave ingenting! Nu, da vi er nået om på den anden side af ferien, kan jeg sige, at det for det meste er lykkedes.

I løbet af ferieugen kunne jeg se mine naboer godt i gang med at læsse og losse deres trailere med adskillige havemæssige ting, da de kørte forbi mit vindue på deres utallige ture frem og tilbage til lossepladsen. Jeg – derimod – betragtede al denne aktivitet fra sofaen.

Her i Danmark begyndte påskeferien med blå himmel, og solens fremkomst bragte med det håbet om, at det vil være muligt at slappe af udenfor. Det gode vejr støttede min vision om tomme dage, der lå foran mig som et dekadent fatamorgana. Men det varede ikke længe, før vi fik grå himmel og kraftig regn. Mine påskeliljer var helt ødelagt.

Beskeden var klar: Gå indenfor og bliv der! Det er langtfra mig at ignorere tegn fra kosmos, så jeg slog mig ned og så den komplete første sæson af Arvingerne og nåede at indhente lidt nørdet læsning, da ingen kiggede.

Selv om det var rart at sidde og lave ingenting i et stykke tid, varede det ikke længe, før jeg blev lidt rastløs. For at modvirke dette lavede jeg nogle halvhjertede forsøg på at fortsætte med min yoga (ja, min midtvejskrise er en kliché), men heldigvis greb Viggo ind og fik mig til at ‘klappe hesten’.

Mod slutningen af ferien fik jeg besøg af min meget motiverede veninde T, som insisterede på, at – efter en gåtur i regnvejret – vi lavede lidt yoga. Hun er så overbevisende, at hun endda overtalte min papsøn til at deltage. Han var dygtig til at følge stillingerne, ikke mindst fordi han brugte den største del af sin koncentration på ikke at prutte i et ubelejligt øjeblik.

Til ære for T’s besøg blev jeg inspireret til at bage en kage. Jeg er ikke nogen bager, men jeg havde været fascineret af billederne af den magiske 3-lags custard-kage, der er på Pinterest lige nu. Desværre viste sociale medier og realiteten sig imidlertid at være langt fra hinanden. Pyt med det! Efter et pift med lidt flormelis på toppen og ved at skære kagen i små nydelige stykker blev kagens udseende dømt egnet til forbrug.

Baking fail 2 crop.jpgKagen – uden flormelis…

Ferien sluttede med vores traditionelle familiefrokost hos mine svigerforældre. Jeg er konstant fyldt med ærefrygt for min svigermors evne til ubesværet at varte op med en virkelig banket på et smukt dækket bord.Feast.jpgEn uge er ikke lang tid, og ferien passerede lynhurtigt. Jeg har været tilbage på uni i mere end en uge, og påsken virker allerede, som om det var for længe siden. Men jeg fik gavn af at slappe af, og jeg er nu ivrig efter at komme i gang – klar til det sidste tidsrum af min BA, og hvad ellers fremtiden kan bringe.Sunset 2.jpg

Advertisements

A breath of fresh air

18 Mar

TippiGive me peace and tranquility with a sprinkling of  everyday magic moments and I am a happy soul.

Heron1

The last couple of months have been a whirlwind of adventures, activities and deadlines, yet somehow through it all I’ve managed to find little pockets of zen to keep me on an even keel.

Crocus1Back in February we had vinterferie (winter holiday), a week which became a flurry of family activities: a trip to the Railway Museum in Odense, a visit to the natural history museum, Naturama, in Svendborg, and on the last weekend a mini-break to a summerhouse on the island of Langeland.

Railway2Railway1Natruama2Naturama1LolliesFor a family who spends most of their free time glued to a screen of one kind or another, the trip to the summer house was perhaps the most challenging.

SummerhouseI instantly embraced the plug-pulling ideal and got stuck in to the stack of magazines I’d brought with me, then got up early on the first day for a bracing walk on the beach, alone but for the birds.

Beach1Disaster was, however, not far away when on my return the wifi data allowance on my husband’s phone was quickly used up and the younger members of the household suddenly found themselves without connection.

Fortunately, there was a family edition of Trivial Pursuit to hand and much to my surprise the youngest family member became extremely enthusiastic about playing, and we were able to spend a very hyggelige couple of days connecting in a different way.

Trivial PursuitBefore our trip to the summer house, a friend of mine had told me about a herd of wild ponies living on the south end of the island. The herd wanders freely over several acres in a nature reserve and there are several marked walks where one can actually go among the ponies.

Pony2Beach2There was a biting wind and the clouds were low but we saw the ponies and took a walk along the shoreline to blow the cobwebs away. Even better then, to get back the summer house and get the fire on.

Fire1The month of March has brought with it a lot of much needed sunshine, and with the light, new life and vigour. Although still chilly in the shade, there have been glimpses of the summer ahead. After languishing in the seemingly endless darkness of winter, I feel that at last things are moving forward and I for one am more than ready.

Wine

Et pust af frisk luft

Giv mig fred og ro, der er drysset af dagligdags magiske højdepunkter, og jeg er en glad sjæl.

Kitties1I de sidste par måneder har der været en hvirvelvind af eventyr, aktiviteter og deadlines, men på en eller anden måde er det lykkedes mig at finde små lommer af zen, som holder mig på ret køl.

Crocus2Tilbage i februar fik vi vinterferie. En uge som blev til en byge af familieaktiviteter: et besøg på jernbanemuseet i Odense, Naturama i Svendborg, og i den sidste weekend et par dage i et sommerhus på Langeland.

Railway1Train signNaturama3Natruama3For en familie, som tilbringer det meste af deres fritid foran en eller anden form for skærm, var besøget i sommerhuset det mest udfordrende.

SummerhouseJeg trak straks stikket ud og gik i krig med bunken af dameblade, jeg havde med, og stod tidligt op den første dag og gik en forfriskende tur på stranden helt alene bortset fuglene.

Beach3Katastrofen var dog ikke langt væk, for efter jeg kom tilbage, blev wifi datakvoterne på min mands telefon hurtigt brugt op, og de yngste familiemedlemmer befandt sig pludselig uden forbindelse.

Trivial2Heldigvis var der en familie-udgave af Trivial Pursuit i sommerhuset, og til min store overraskelse blev den yngste meget begejstret for at spille. Vi tilbragte et par meget hyggelige dage med at være sammen på en helt anden måde.

HerdFør vi tog til sommerhuset, fik jeg at vide af en veninde, at der er en flok vilde heste, som bor på den sydlige del af øen. De går frit omkring over flere tønder land i et naturreservat, og der er flere gåture, man kan tage og gå forbi hestene.

Pony1Der var en bidende vind, og skyerne var lave, men vi så hestene og gik en tur langs kystlinjen for at blæse spindelvævene væk. Det var så endnu bedre at komme tilbage til sommerhuset og tænde for ilden i brændeovnen.

Beach4Fire1Marts måned har bragt en hel del tiltrængt solskin, og med lyset kommer nyt liv og ny handlekraft. Selv om det stadigvæk er køligt i skyggen, har der været glimt af den kommende sommer. Efter at være sygnet hen i vinterens mørke føler jeg endelig, at der begynder at ske ting, og jeg er i hvert fald klar.

22

Moving out

14 Jun

ThermometerSummer is officially here. There are some obvious signs: I’ve heard the cuckoo, seen swallows, and the Danes have moved their garden furniture outside. My husband and I are not unique in that throughout the summer we literally move outside, and the garden becomes our living room. Having grown up in a country where this can only be a fantasy on 362 out of 365 days of the year, spending an entire summer living outside in the fresh air with the sun on your skin is utterly delicious. These long summer evenings of sitting in the garden with my favourite people, talking about everything and nothing as night gently falls in the background, are my definition of paradise.

Evening drinkIt’s particularly at this time of year that I have no regrets about ending the chapter of my former career as a classical musician. Instead of all those hours spent inside practising, rehearsing and performing, I can work outside in peace and quiet, disturbing nobody, with incidental music provided by the birds all day long.

Outside office 2

In Denmark the shift from indoor- to outdoor-living begins in May, and this time of year is peppered with one-day holidays. The original significance of these various holidays seems to have decreased over time, and these days they’re just a very good excuse to gather in parks, drink beer with friends and family, and generally enjoy the sunshine and good atmosphere.

People in Park

Also making an appearance at this time of year are all the baby animals. I particularly love the ducklings which are in abundance all along the river, and I often stop my bike just to sit and watch them for a while. I was brought up with Hans Christian Andersen stories, and it’s not difficult to see where he got the inspiration to write The Ugly Duckling.

Ducklings

The long days and uninterrupted sunshine are a much anticipated contrast to the darkness of winter’s extended incarceration. I’ve finally emerged from my cocoon of down-filled coats and snow boots, and it’s warm enough once again go about in floaty summer dresses and sandals – I can even leave the house with no jacket! The weather forecast is promising many more days of high temperatures and no rain, so if anyone needs me I’ll be in the garden, somewhere between the butterflies and the stars.

Butterfly & Lavender

Udflytningen

Sommeren er officielt kommet. Der er nogle tydelige tegn: Jeg har hørt gøgen, set svalerne, og danskerne har flyttet deres havemøbler udenfor. Min mand og jeg står ikke alene med, hvordan vi i løbet af sommeren flytter ud, og haven bliver vores stue. Fordi jeg voksede op i et land, hvor det kun kan være en fantasi i 362 ud af 365 dage om året, at tilbringe en hel sommer udenfor i frisk luft med solskin på huden, er det aldeles lifligt. Disse lange sommeraftener, når man sidder i haven sammen med ens yndlingsmennesker og snakker om alt mellem himmel og jord, mens natten falder på i baggrunden, er min definition af paradis.

Det er især på denne tid af året, at jeg ikke fortryder, at jeg afsluttede kapitlet i mit liv som klassisk musiker. I stedet for alle de timer, jeg tilbragte indenfor på at øve mig, at prøve sammen med andre og at optræde, kan jeg nu arbejde udenfor i fred og ro uden at forstyrre nogen som helst. Der er også den ekstra fordel, at fuglene sørger for baggrundsmusik hele dagen.

Outside office 1

I Danmark begynder ændringen fra indendørs- til udendørslivet i maj måned, og omkring dette tidspunkt er der mange éndagsferier. Den oprindelige betydning af de forskellige feriedage er aftaget i tidens løb, og i dag er det bare en god undskyldning for at samles i parkene, drikke øl med venner og familie, og generelt at nyde solskinnet og den gode stemning.

Sleeping Man

Det er også på denne tid af året, at alle dyrbørnene dukker op. Jeg elsker især ællingerne, som er til overflod langs åen, og jeg stopper tit op for at sidde og betragte dem i et stykke tid. Jeg voksede op med H.C. Andersens eventyr, og det er ikke svært at se, hvorfra han fik inspirationen til at skrive Den grimme ælling.

Swans

De lange dage og det uforstyrrede solskin står i meget tydelig modsætning til vinterens lange indespærring. Jeg er endelig kommet til syne fra mit beskyttende dække af dunfyldte jakker og vinterstøvler, og der er igen varmt nok udenfor til at tage sommerkjolerne og sandalerne på. Jeg kan endda forlade huset uden jakke! Vejrudsigten lover mange flere dage med høje temperaturer og ingen regn, så hvis der er nogen, der har brug for mig, kan jeg findes i haven et eller andet sted mellem sommerfuglene og stjernerne.

%d bloggers like this: