Tag Archives: museum

Dragon Ships and Sailing Trips

5 Aug

I love the film Jaws. I’m a great fan of Ellen Brody’s fabulously dreadful clothes, and I admit to flare-ups of my otherwise steadfastly repressed penchant for 1970s clothing occurring as a direct result of watching the film. Other things I admire about Jaws include Chief Brody’s Aviators, the famous dolly zoom shot, and above all I love the quotes. However, all of this was far from my mind when I decided that it would be a fun summer activity for my stepson and I to take a little boat trip down Kerteminde Fjord.

Ladby view

At this point, I should probably mention that like Chief Brody I’m not a great fan of being on the water. My aversion for all things nautical is the result of a sailing incident that happened during my early teenage years, which I can laugh about now but has left its mark even so. Nevertheless, I reasoned with myself that Kerteminde Fjord is not exactly the high seas, and that a boat trip for tourists was likely to be quite safe and a good deal less adrenaline-fuelled than both Jaws and my earlier experience in a sailing boat.

Imagine my surprise, then, when I clapped eyes on our vessel for the day – the trusty Kristine

Kristine“You’re gonna need a bigger boat.”

Before I knew it, I was quoting Chief Brody, but not wishing to set a bad example for my stepson I put on a brave face and accepted the skipper’s reassurances that Kristine was not only perfectly safe for quiet jaunts around Kerteminde Fjord but also robust enough to survive encounters with the Atlantic ocean. As it turned out, he was right, and our approximately half hour journey to Ladby on the other side of the fjord was peaceful and actually rather enjoyable.

20503058_260632014435212_2036552790_o(Photo by J. Andersen)

View Johan in front

Included in the price of the boat trip was admission to the Ladby Viking Museum, our destination further along the fjord. The museum is located at a burial site where a Viking king was buried in his ship along with his horses and dogs, sacrificed for the occasion. Although the grave was subsequently plundered and the Viking’s remains removed, the ship and animal skeletons are preserved today in an eerie, dimly lit underground chamber.

20502656_260631501101930_726598136_o

Inside the museum, the king’s story is told in lurid detail – the Danes do love a bit of bloodshed! The life-sized model recreation of the ship’s contents was just a little too graphic for my delicate disposition, though.

20503043_260631597768587_1628939756_o20517678_260631594435254_934092616_o

Outside the museum is a replica ship built exactly to scale from the dimensions of the original in the grave, and during the summer months the Ladby Dragon, as the ship is known, is put to sea and moored beside the museum in Kerteminde Fjord. The Ladby Dragon is a majestic looking vessel and a good bit larger than Kristine, but I still wouldn’t fancy journeying across the open sea in it – crazy Vikings!

Ladbydrag and Kristine

One of the newest additions to the museum is a recently completed tapestry depicting the story of the dead Viking’s final journey and is similar in idea to the Bayeux tapestry. It’s some of the most gory needlework I’ve ever seen, but it is nevertheless an exquisite piece of work.

20495850_260631767768570_315236075_o

Once we had spent enough time at the museum, we climbed back aboard Kristine for our return journey to Munkebo Harbour. This trip was also an uneventful affair, I am happy to say, and unlike Chief Brody we were pursued by nothing more sinister than a slightly ominous looking rain cloud. Also unlike Chief Brody, our boat made it back to dry land in one piece, and while that may not be as exciting as the final scene of Jaws, for me it was a more than satisfactory conclusion to a most enjoyable day.

End view

 

Dragens rige

Jeg er vild med filmen Dødens Gab. Jeg er stor fan af Ellen Brodys fantastisk-forfærdelige tøj, og jeg indrømmer, at efter jeg har set filmen, opstår der lignende tøj-forbrydelser i min egen garderobe. Andre ting, jeg beundrer ved filmen, er bl.a. Chief Brodys Aviators, den berømte ‘dolly zoom’-scene, men først og fremmest er det citaterne, jeg holder af. Imidlertid var alt det langt fra mit sind, da jeg tog beslutningen om, at det ville være en sjov sommeraktivitet for min stedsøn og mig at tage på en lille sejltur på Kerteminde Fjord.

På dette tidspunkt skulle jeg nok nævne, at lige som Chief Brody er jeg utilpas ved at være på vandet. Min afsky for alle nautiske ting er opstået efter en sejlads-relateret episode, der skete, da jeg var teenager. Jeg kan grine over det nu, men det har alligevel sat sit præg. Imidlertid blev jeg enig med mig selv om, at Kerteminde Fjord ikke ligefrem er det åbne hav, og en bådtur til turister var sandsynligvis sikker nok og en del mindre adrenalindrevet end både Dødens Gab og min tidligere oplevelse i en sejlbåd.

Bare forestil dig min overraskelse, da jeg fik øje på dagens fartøj – den trofaste KristineKristine“You’re gonna need a bigger boat.”

Før jeg vidste det, smuttede Chief Brodys ord ud af min mund, men for ikke at være et dårligt eksempel for min stedsøn lod jeg som om, jeg var upåvirket og lod kaptajnen berolige mig med, at Kristine var helt sikker til at farte rundt i Kerteminde Fjord og oven i købet robust nok til at overleve mødet med Atlanterhavet. Det viste sig, at han havde ret, og vores omkring en halv times tur til Ladby på den anden side af fjorden gik stille og roligt og var faktisk ganske behagelig.

View

Bådturens pris var inklusiv adgang til Vikingemuseet Ladby, vores rejsemål længere ude fjorden. Museet ligger ved et begravelsessted, hvor en vikingkonge var begravet i sit skib sammen med sine heste og hunde, der var ofret til begivenheden. Selv om graven efterfølgende blev plyndret og vikingens rester fjernet, er skibet og dyreskeletter i dag bevaret i et uhyggeligt, svagt oplyst underjordisk kammer.

20517540_260631591101921_1113347069_o

Inde på museet er kongens historie fortalt i makabre detaljer – danskerne elsker det, når der er blodsudgydselser! Modellen i naturlig størrelse, der genskaber skibets indhold, var dog lidt for grafisk for min sarte natur.

Ladbydragen

Uden for museet er der et kopiskib, som var bygget nøjagtigt i skala efter dimensionerne af det oprindelige skib i graven. I løbet af sommermånederne bliver Ladbydragen, som skibet hedder, sat i søen og er fortøjet i Kerteminde Fjord, tæt på museet. Ladbydragen ser majestætisk ud og er en del større end Kristine, men på trods af det vil jeg alligevel ikke gerne krydse det åbne hav i det – skøre vikinger!

20502858_260631867768560_1838161037_o

En af museets nyeste genstande er et fornylig afsluttet tapet, der fortæller historien om vikingens sidste rejse, og det er lavet i en stil, som ligner Bayeux-tapetet. Det er noget af det mest bloddryppende håndarbejde, jeg nogensinde har set, men det er alligevel et udsøgt stykke arbejde.

Efter at vi havde tilbragt lidt tid på museet, steg vi om bord på Kristine igen til vores returrejse til Munkebo Havn. Denne rejse var også begivenhedsløs, er jeg glad for at sige, og i modsætning til Chief Brody blev vi ikke forfulgt af noget mere truende end en lidt ildevarslende regnsky. Også i modsætning til Chief Brody kom vi uskadt tilbage til land, og mens det måske ikke er så spændende som den sidste scene af Dødens Gab, var det for mig en mere end tilfredsstillende konklusion på en god og hyggelig dag.

Advertisements

Behind the Scenes

17 Feb

Living in Denmark is great, but I’m not going to lie to you – it’s flipping expensive! Being a student means living on a pretty limited budget, so an extravagant social life with matching wardrobe is on standby until my academic endeavours pay off in the form of a highly paid and very glamorous job.

To add to my financial woes, I started 2017 with a succession of unexpected and rather hefty bills. Added to the usual expense of Christmas, it means that for the foreseeable future I have put my bank card on lockdown, and I’m definitely NOT allowed to buy any more shoes…

Screen Shot 2017-02-17 at 16.39.16.pngHowever, I am a creative person who enjoys a challenge, so I’m viewing my current financial situation as an opportunity to have a bit of a lifestyle clearout and potentially enter a new dimension of minimalist zen. Well, that’s the plan anyway.

Zen.jpg

So far, it’s been going pretty well. A lot of my hobbies are already free, and of course my studies keep me pretty busy. Nevertheless, from time to time I do need some kind of cultural stimulation and a little sparkle, which only a trip to the city can bring.

Brandts tree.jpgBrandts by night (sorry, wrong lens!)

Luckily for me, there is plenty going on in Odense, and, even better, some things are free of charge. Obviously, there are also a lot of exciting things to do that cost a fortune, but if you venture off the beaten track, it’s actually quite easy to satisfy any cultural cravings you might have.

Kunstbygningen Filosoffen.jpgArt Gallery Filosoffen

Last week, I took some time to visit a free exhibition at the Art Gallery Filosoffen. I suspect that the exhibition’s subject matter may be a little too much ‘making the private public’ for sensitive souls (for Sex and the City fans, think Charlotte in Season 1, Episode 5), but the Danes seem to be quite laid back about these things. There were even quite a few pensioner types in when I was there, and they didn’t appear to be in the least bit fazed, even if they had inadvertently wandered in from the knitting exhibition next door.

Brandts.jpgBrandts

The highlight of the week for me, though, was a behind the scenes guided tour of Brandts museum. Brandts is housed in a converted cloth factory building. The Brandts area has always been my favourite place in Odense, and although I am a regular visitor to the museum, I simply couldn’t resist the chance to see what lies behind all those ‘staff only’ doors.

As it turned out, a reporter and a photographer from the local newspaper were also on the tour, and as something of a grand finale to my week I ended up making it into the Saturday edition of Fyens Stiftstidende. I’m taking it as a sign; although the path I’m on right now might not exactly be the one I chose, it is already starting to open some very interesting doors.

FS.jpgNot trying to draw attention to myself or anything…

 

Bag kulisserne

Danmark er et fantastisk land at bo i, men jeg lyver ikke over for jer – det er møghamrende dyrt! Fordi jeg er studerende, skal jeg forholde mig til et stramt budget, og et ekstravagant socialt liv med den tilhørende garderobe er på pause, indtil mine akademiske bestræbelser betaler sig i form af et højtlønnet og glamourøst job.

Tilsat mine finansielle vanskeligheder startede jeg i 2017 med en række uventede og heftige regninger. Oven på de sædvanlige udgifter fra jul betyder det, at jeg i den nærmeste fremtid har sat mit dankort på lockdown. Og jeg må absolut IKKE købe flere sko…

Imidlertid er jeg et kreativt menneske, som nyder en udfordring, så jeg ser på min nuværende finansielle situation som muligheden for at rydde lidt op i min livsstil og skabe en ny dimension af minimalistisk zen. Det er altså planen.

Odense Å.jpg

Indtil videre går det ganske godt. De fleste af mine hobbyer er i forvejen gratis, og selvfølgelig holder mine studier mig travlt beskæftiget. Alligevel får jeg fra tid til anden brug for en eller anden form for kulturel stimulering og lidt glimmer, hvilket kun en rejse til byen kan bevirke.

Heldigvis for mig sker der meget i Odense, og – endnu bedre – er der nogle ting, der er gratis. Der er ganske vist mange spændende ting at lave, der koster en formue, men hvis man går lidt væk fra alfarvej, er det faktisk ret nemt at få tilfredsstillet sin kulturelle trang.

KF.jpg

Sidste uge tilbragte jeg lidt tid på en gratis udstilling i Kunstbygningen Filosoffen. Jeg tror, at udstillingens emne måske er lidt for vovet for sarte sjæle (for jer, der ser Sex and the City, tænk på Charlotte i Sæson 1, Afsnit 5), men danskerne ser ud til at være ret afslappede ved disse ting. Der var endda nogle pensionist-agtige mennesker til udstillingen, mens jeg var der, og de så ikke ud til at være fornærmede – selv hvis de ved et uheld havde kom ind fra strikke-udstillingen ved siden af.

Ugens højdepunkt var dog for mig en rundvisning bag kulisserne på Brandts museet. Brandts har til huse i en ombygget klædefabrik. Museet og området deromkring har altid været mit absolutte yndlingssted i Odense, og selv om jeg kommer på faste besøg på Brandts, kunne jeg ikke stå for muligheden for at se, hvad der ligger bag ved alle de ‘kun personale’-døre.

Det viste sig, at der også var en journalist og en fotograf fra den lokale avis med på rundvisningen, og lige som en slags grand finale på min uge endte jeg med at komme i lørdagens udgave af Fyens Stiftstidende. Jeg tager det som et tegn på, at selv om vejen, jeg er på lige nu, måske ikke er lige den, jeg havde valgt, begynder der allerede nu at åbne sig nogle meget interessante døre.

 

%d bloggers like this: